Stavebné rozpočty a príprava stavieb - Ing. Petra Mihalovičová

ROZPOČTY A PRÍPRAVA

"Postaviť, zrekonštruovať či vybudovať niečo so ziskom je najlepšia cesta ako udržať pozitívnu finančnú kondíciu v každej stavebnej spoločnosti. Mojou úlohou je, aby ste po tejto ceste kráčali s istotou."

Ing. Petra Mihalovičová
Rozpočtár stavebných prác 
s 19 ročnou praxou

BLOG

z praxe rozpočtára stavebných prác

Na svojom blogu publikujem poznatky z mojej praxe, ale aj postrehy na situácie a riešenia problémov, ktoré sa pri praxi cenára stavebných prác vyskytujú

NADOBUDNUTÁ PRAX

Spoločnosť CESTY KOŠICE s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá realizuje inžinierske stavby na celom území Slovenska.

Mojou pracovnou náplňou, ako rozpočtára, bolo:
- spracovávanie a predkladanie ponúk pre verejné obstarávanie a komunikácia s verejnými obstarávateľmi
- spracovávanie ponúk pre súkromný sektor

Ako prípravár stavieb som realizovala zmluvné zákazky, kde som zabezpečovala ekonomickú prípravu zákazky vrátane potrebných dokumentov a podkladov pre investorov, verejné organizácie a úrady a reporty pre vedenie spoločnosti. 

Mojou prácou bola aj technická podpora stavbyvedúceho a zodpovednosť za včasné dokončenie a odovzdanie stavieb v požadovanej kvalite, príprava odovzdávacej dokumentácie pri ukončení stavieb podľa zásad systémov manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva ISO 14001 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS18001/ISO 45001, ktorými spoločnosť disponovala 

Spoločnosť DAG SLOVAKIA, a. s. je stavebná spoločnosť, ktorá sa orientuje na zákazky vo verejnom sektore.

Moja práca spočívala v príprave rozpočtov a všetkých potrebných príloh pre ponuky pre investorov a pre verejné obstarávania. Pri pridelenej zákazke som mala zodpovednosť za prípravu stavby- príprava kalkulácie stavby - zabezpečenie materiálu, zabezpečenie subdodávok vrátane riešenia zmluvných vzťahov a príprava zmlúv, spracovanie podrobnej bilancie stavby, zabezpečenie zariadenia staveniska, asistencia pre stavbyvedúceho pri spracovaní harmonogramu pre postup stavebných prác, spracovanie fakturácie stavby, priebežná kontrola nákladov stavby, kontrola spotreby materiálu, na záver report o bilancii stavby. 

Firma B-komplex s.r.o. sa špecializuje na zatepľovanie bytových domov

Moja práca spočívala v spracovaní rozpočtu pre bytový fond, následne zabezpečenie subdodávky a materiálov pre realizáciu, sledovanie nákladov stavby a spracovanie konečnej bilancie stavby. Pracovná náplň spočívala aj v koordinácii a spolupráci s bytovými družstvami, ktoré zastrešovali zatepľované bytové domy.

Spracovanie rozpočtov a kalkulácie stavebných prác pre pridelené stavby v odbore TZB - príprava bilancie, zabezpečenie materiálov, spracovanie harmonogramov a spolupráca s montážnikmi. 

Spoločnosť Fontána PM s.r.o. zaoberajúca sa predajom vodárenského materiálu a kúpelňového a sanitárneho vybavenia.

Pracovná náplň - Zodpovednosť za predaj vodárenského materiálu , spracovanie ponúk, objednávanie materiálu pre zákazníkov, vedenie skladového hospodárstva v programe ABRA, komunikácia so zahraničnými dodávateľmi pri objednávaní materiálu najmä z Číny, účasť na rôznych výstavách pri prezentácii firmy. 

SPOKOJNÍ KLIENTI

Spolupráca funguje aj externe, ak je dobrá komunikácia. Zo svojej 19 ročnej praxe viem, že efektívna komunikácia je polovica úspechu. 

ABSOLVOVANÉ ŠKOLENIA

Školenie – Verejné obstarávanie pre začiatočníkov podľa
aktuálnej novely od 1.1.2019 – OTIDEA s.r.o.

Školenie – Dodávatelia - Ako sa brániť vo Verejnom obstarávaní.
Podanie námietky a ďalšie spôsoby ochrany – OTIDEA s.r.o.

Mobirise offers many site blocks in several themes, and though these blocks are pre-made, they are flexible. You can combine blocks in different ways on your pages.

Mobirise gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Cloud, Github Pages. Don't be a hostage to just one platform or service provider.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

INFO

Spolupracujem s viacerými stavebnými spoločnosťami, ako externý rozpočtár stavebných prác. Košice sú mestom, kde pôsobím, ale spolupráca mi ide aj na diaľku, dôkazom sú klienti z Bratislavy.                   

KONTAKT

Email: petra@rozpocty-pm.sk
Telefón: +421 917 345 150 

Váš externý rozpočtár
Košice | Prešov | Bratislava
Banská Bystrica | Nitra

Mobirise site maker - Get more