Stavebné rozpočty - Ing. Petra Mihalovičová

Stavebné rozpočty pre veľké projekty

Vo svojej 19 ročnej praxi som vyhotovila viacero rozpočtov pre veľké stavebné firmy, ktoré sú lídrami na staviteľskom trhu. Nižšie sa môžete pozrieť na diela, na ktoré som vypracovala rozpočet a pripravovala realizáciu.

2019 - 2021

Rozpočtované sumy sú zaokrúhlené na celé tisícky a uvedené bez DPH
*diela sú realizované na základe môjho rozpočtu

STAVEBNÉ DIELOROZPOČTOVANÁ SUMA
*Modernizácia parkovísk Lidl Košice, Lidl Prešov*276 000 Eur
*Cyklistický chodník Krompachy smer Slovinky*85 000 Eur
*Obytný súbor Panoráma 5, Košice – infraštruktúra*430 000 Eur
*Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok*407 000 Eur
*Obnova administratívnej budovy RTVS – Budova archívu Košice*1 023 000 Eur
*Rozšírenie kapacít MŠ galaktická 9 – elokované pracovisko Košice*557 000 Eur
*Michalovce – Stredná zdravotnícka škola*259 000 Eur
Trebišov, kasárne kpt. Nálepku1 782 000 Eur
Športová hala Angels Aréna – rekonštrukcia a modernizácia2 954 000 Eur
Výstavba mestskej plavárne Ružomberok5 999 000 Eur
*Šport aréna Malacky, s.r.o.*11 635 000 Eur
NTC Košice, a.s.17 899 000 Eur
*Výstavba centra komunitných služieb MČ Košice Krásna*2 389 000 Eur
Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody37 122 000 Eur
Nájomný bytový dom č. 2 Plavisko Ružomberok2 358 000 Eur
*Nájomný bytový dom č. 3 Plavisko Ružomberok*2 286 000 Eur
*Michalovce modernizácia mestskej plavárne*3 436 000 Eur

2012 - 2018

Rozpočtované sumy sú zaokrúhlené na celé tisícky a uvedené bez DPH
Všetky stavby boli realizované na základe mnou vypracovaného rozpočtu, zároveň som pripravovala realizáciu týchto stavieb

STAVEBNÉ DIELOROZPOČTOVANÁ SUMA
Rekonštrukcia ambulantných priestorov a modernizácia technológií Všeobecnej
nemocnice v Gelnici – stavebné práce
612 000 Eur
Tesco Express - refit maloobchodných predajní - 6 stavieb1 622 000 Eur
DSS Park Mládeže – Košice413 000 Eur
Rekonštrukcia Kasární Nové Mesto nad Váhom551 000 Eur
Rekonštrukcia MŠ Bzince116 000 Eur
IVVL Popradská Košice190 000 Eur
Rekonštrukcia škola v prírode Tatranská Lesná/ZTI, UK/220 000 Eur
Pedagogická a Sociálna Akadémia, Bratislava299 000 Eur
Materská škola Michalovce Vajanského449 000 Eur
UPJŠ Medická 6 – Zateplenie895 000 Eur

2008 - 2011

Rozpočtované sumy sú zaokrúhlené na celé tisícky a uvedené bez DPH
Všetky stavby boli realizované na základe mnou vypracovaného rozpočtu, zároveň som pripravovala realizáciu týchto stavieb.

STAVEBNÉ DIELOROZPOČTOVANÁ SUMA
Cassovar II. Etapa – Košice – UK, ZTI155 000 Eur
Fachmarketzentrum – Michalovce – UK, ZTI120 000 Eur
Optima Etapa II – realizácia VZT, UK, ZTI450 000 Eur
Zateplenie - Bytové domy v Košiciach (celkový objem)1 500 000 Eur
INFO

Spolupracujem s viacerými stavebnými spoločnosťami, ako externý rozpočtár. Košice sú mestom, kde pôsobím, ale spolupráca mi ide aj na diaľku, dôkazom sú klienti z Bratislavy.                   

KONTAKT

Email: petra@rozpocty-pm.sk
Telefón: +421 917 345 150 

Váš externý rozpočtár
Košice | Prešov | Bratislava
Banská Bystrica | Nitra

Made with Mobirise site builder