Stavebné rozpočty - Ing. Petra Mihalovičová

Stavebný manažment

Stavebný manažment je špecializovaná oblasť riadenia projektov, ktorá sa zameriava na plánovanie, organizáciu a riadenie všetkých aspektov stavebných projektov od ich počiatočnej prípravy až po ich dokončenie. 


Cieľom stavebného manažmentu je dosiahnuť efektivitu a efektívnosť v realizácii projektov prostredníctvom správneho využitia zdrojov, časového plánovania, riadenia nákladov a riadenia rizík. Táto disciplína zohľadňuje koordináciu práce rôznych dodávateľov, dohľad nad dodržiavaním rozpočtu a časového plánu, a zabezpečenie kvality vykonávaných prác. Stavebný manažér je kľúčovou postavou v tomto procese, zabezpečujúcou, aby stavebný projekt prebiehal hladko a dosiahol stanovené ciele.

Služby v rámci stavebného manažmentu

V rámci týchto služieb dokážem vyriešiť tieto výzvy

1

Príprava stavby

 Stavebná príprava zahŕňa identifikáciu cieľov projektu, výber vhodných dodávateľov, stanovenie rozpočtu, vypracovanie harmonogramu prác a získavanie potrebných povolení a schválení. 

2

Tender dodávateľov

Tendrovanie dodávateľov stavebných prác, alebo materiálov je kľúčovým krokom v stavebnej príprave, ktorý zabezpečuje výber kvalifikovaných a spoľahlivých partnerov.

3

Optimalizácia nákladov

Optimalizácia nákladov nie je iba o ich znižovaní, ale aj o ich efektívnom a udržateľnom riadení. Zohľadnenie rôznych faktorov a aktívna snaha o efektivitu môžu viesť k úspešnej optimalizácii nákladov v stavebníctve.

Stavebný manažment je neoddeliteľnou súčasťou úspešných projektov. Príprava stavby, vrátane výberu vhodných dodávateľov a podrobného tendra, je kritickým krokom. Rozhodujúce sú nielen tendre na práce, ale aj na materiály, pričom optimalizácia týchto procesov zvyšuje efektívnosť projektu.

INFO

Spolupracujem s viacerými stavebnými spoločnosťami, ako externý rozpočtár. Košice sú mestom, kde pôsobím, ale spolupráca mi ide aj na diaľku, dôkazom sú klienti z Bratislavy.                   

KONTAKT

Email: petra@rozpocty-pm.sk
Telefón: +421 917 345 150 

Váš externý rozpočtár
Košice | Prešov | Bratislava
Banská Bystrica | Nitra

How to create a website - Go now