Stavebné rozpočty - Ing. Petra Mihalovičová

Výpočet ceny rozpočtu

Pre stanovenie ceny stavebných rozpočtov používam jednoduchý vzorec, na základe ktorého je jednoduché pochopiť výslednú cenu rozpočtu.


Cena za odborné konzultácie 40,00 Eur/hod.
Cena za vypracovanie rozpočtu - individuálne

  1. RÝCHLO A LACNO - nebude to dobre. Spracovanie rozpočtu v časovej tiesni, bez ochoty objednávateľa priplatiť za čas strávený nad rozpočtom v nočných hodinách, je nemotivačné. Preto výsledok nemusí byť podľa vašich predstáv.
  2. DOBRE A LACNO - nebude to rýchle. Kvalitné spracovanie rozpočtu si vyžaduje maximálne sústredenie a detailné spracovanie každej položky rozpočtu. Aby bola kalkulácia čo najpresnejšia je potrebné zapracovať do rozpočtu presné trhové ceny, resp. konkrétne cenníky dodávateľov materiálov a stavebných prác. Preto čas vypracovania takej kalkulácie závisí aj od tretej strany.
  3. DOBRE A RÝCHLO - nebude to lacné. Spojením dvoch predchádzajúcich bodov dostaneme výsledok tohto tretieho. Motivačné ohodnotenie pracovať na vašom rozpočte nepretržite (bod 1) a vyššia angažovanosť a urýchlenie postupov (bod 2) ovplyvní výslednú cenu za spracovaný rozpočet.

Cenu každého rozpočtu stanovujem individuálne, na základe rozsahu prác a výslednej rozpočtovanej ceny stavebného diela. 

INFO

Spolupracujem s viacerými stavebnými spoločnosťami, ako externý rozpočtár. Košice sú mestom, kde pôsobím, ale spolupráca mi ide aj na diaľku, dôkazom sú klienti z Bratislavy.                   

KONTAKT

Email: petra@rozpocty-pm.sk
Telefón: +421 917 345 150 

Váš externý rozpočtár
Košice | Prešov | Bratislava
Banská Bystrica | Nitra

Page was designed with Mobirise web templates